Archive for July, 2018

July 15, 2018

Friday, July 27th, 2018

Jaco & Los Suenos fishing reports.

Jul 02, 1 blue marlin, 3 sailfish, 5 mahi mahi, 11 yellowfin tuna.

Jul 03, 4 sailfish, 16 mahi mahi.

Jul 05, 2 sailfish, 3 mahi, 8 yellowfin tuna, 9 grouper.

Jul 06, 1 blue marlin, 5 sailfish, 10 mahi mahi, 8 yellowfin tuna.

Jul 07, 2 blue marlin, 1 sailfish, 9 mahi mahi.

Jul 08, 1 blue marlin, 6 sailfish, 2 mahi mahi.

Jul 11, 1 sailfish, 5 mahi mahi, 3 red snapper.

Jul 13, 1 sailfish, 5 mahi mahi, 18 yellowfin tuna, 5 red snapper.

Jul 15, 1 sailfish, 26 mahi mahi, 7 yellowfin tuna, 2 grouper.

Quepos, Marina Pez Vela.

Jul 02,  2 sailfish, 5 mahi mahi.

Jul 03, 6 mahi mahi, 2 yellowfin tuna.

Jul 04, 7 mahi mahi, 2 wahoo.

Jul 05, 7 sailfish, 6mahi, 4 yellowfin tuna.

Jul 06, 3 sailfish, 14 mahi mahi.

Jul 07, 10 mahi mahi, 1 blue marlin, 3 sailfish.

Jul 09, 2 yellowfin tuna, 3 wahoo, 24 mahi mahi, 2 sailfish.

Jul 10, 4 mahi mahi, 2 yellowfin tuna.

Jul 11, 6 mahi mahi, 2 yellowfin tuna,.

Jul 12, 3 rooster-fish, 10 mahi mahi.

Jul 14, 1 sailfish, 3 mahi mahi, 2 yellowfin tuna.

Guanacaste.

Jul 04, 7 mahi mahi.

Jul 05, 2 sailfish, 6 mahi mahi, 1 cubera snapper.

Jul 06, 3 sailfish, 5 red snapper.

Jul 08, 1 blue marlin, 2 sailfish, 5 rooster-fish.

Jul 10, 2 sailfish, 3 mahi mahi, 1 rooster-fish

Jul 11, 2 sailfish, 5 mahi mahi, 3 red snapper.

Jul 12, 4 sailfish, 3 mahi mahi.

 

 

 

 

June 30, 2018

Tuesday, July 3rd, 2018

Jaco & Los Suenos fishing reports.

Jun 01, 2 sailfish, 26 mahi mahi, 2 yellowfin tuna, 2 red snappers, 12 grouper.

Jun 02, 9 mahi mahi, 3 grouper, 1 red snapper.

Jun 03, 2 wahoo,  1 yellowfin tuna, 38 mahi mahi, 4 grouper, 1 red snapper.

Jun 07, 15 mahi mahi, 1 roosterfish.

Jun 08, 8 mahi mahi, 4 grouper, 2 redsnapper.

Jun 09, 4 mahi mahi, 3 grouper, 8 red snapper.

Jun 11, 1 blue marlin, 1 sailfish, 3 mahi mahi.

Jun 15, 9 sailfish, 17 mahi mahi, 3 grouper, 8 red snapper.

Jun 16, 1 blue marlin, 8 sailfish, 1 mahi mahi, 2 yellowfin tuna.

Jun 17, 1 black marlin, 14 sailfish, 20 yellowfin tuna, 30 mahi mahi.

Jun 22, 8 mahi mahi.

Jun 24, 1 blue marlin, 5 sailfish, 5 mahi mahi, 6 yellowfin tuna.

Jun 25, 2 red snapper, 1 sailfish, 3 grouper, 5 mahi mahi.

Jun 29, 1 roosterfish, 2 yellowfin tuna, 4 mahi mahi.

 

Quepos, Marina Pez Vela.

Jun 01, 4 sailfish, 3 mahi mahi, 1 wahoo.

Jun 02, 3 mahi mahi, 3 grouper, 1 roosterfish, 2 yellowfin tuna.

Jun 03, 5 grouper, 3 yellowfin tuna, 5 mahi mahi, 2 roosterfish.

Jun 05, 2 wahoo, 9 mahi mahi, 3 yellowfin tuna.

Jun 06, 2 sailfish, 18 mahi mahi, 6 yellowfin tuna.

Jun 07, 8 mahi mahi, 1 blue marlin, 3 yellowfin tuna.

Jun 08, 5 mahi mahi, 3 wahoo.

Jun 10, 1 blue marlin, 12 mahi mahi, 1 yellowfin tuna, 1 sailfish.

Jun 11, 1 sailfish, 3 roosterfish, 2 marlin, 1 cubera snapper.

Jun 13, 5 sailfish, 1 marlin, 40 mahi mahi, 10 yellowfin tuna.

Jun 18, 2 sailfish, 6 mahi mahi.

Jun 20, 12 mahi mahi, 4 sailfish, 1 marlin, 1 wahoo.

Jun 22, 16 mahi mahi, 4 yellowfin tuna, 1 red snapper.

Jun 25, 2 roosterfish, 4 mahi mahi.

Jun 29, 1 marlin, 2 mahi mahi, 3 yellowfin tuna, 2 wahoo, 2 rooserfish.