December 15, 2017.

Jaco & Los Suenos.

Dec 01, 1 sailfish, 11 mahi-mahi, 1 yellowfin tuna, 1 grouper & 1 red snapper.

Dec 02, 4 sailfish, 32 mahi-mahi, 5 yellowfin tuna, 11 groupers.

Dec 03, 2 sailfish, 18 mahi-mai, 5 yellowfin tuna.

Dec 04, 2 sailfish, 21 mahi-mahi, 2 yellowfin tuna.

Dec 05, 1 blue marlin, 1 sailfish, 17 mahi-mahi.

Dec 08, 2 blue marlin, 1 sailfish, 5 mahi-mahi.

Dec 09, 2 sailfish, 4 yellowfin tuna, 8 mahi-mahi.

Dec 10, 8 mahi-mahi & 7 yellowfin tuna.

Dec 12, 4 yellowfin tuna, 4 mahi-mahi, 1 blue marlin.

Dec 14, 2 mahi-mahi, 1 wahoo, 6 yellowfin tuna.

Quepos, Marina Pez Vela.

Dec 01, 16 mahi-mahi, 2 marlin.

Dec, 04, 40 mahi-mahi, 2 sailfish.

Dec 05, 25 mahi-mahi, 1 sailfish.

Dec 06, 28 mahi-mahi.

Dec 07, 5 mahi-mahi, 1 sailfish.

Dec 08, 1 yellowfin tuna, 3 mahi-mahi.

Dec 10, 1 sailfish, 3 mahi-mahi.

Dec 14, 7 mahi-mahi.

Guanacaste.

Dec 01, 1 sailfish, 3 mahi-mahi, 1 needlefish, 1 snapper.

Dec 02, 12 mahi-mahi.

Dec 08, 1 mackerel, 1 yellowfin tuna,  1 mahi-mahi, 1 roosterfish.

Dec 11, 1 skip jack, 1 mackerel.

Dec 12, 1 cubera snapper, 1 yellowfin tuna, 1 jack, 2 bonitos & 3 roosterfish.

Dec 15, 6 yellowtail snapper, 5 mackerel, 5 jacks & 2 roosterfish.

 

 

 

Leave a Reply