December 31, 2017

Jaco & Los Suenos.

Dec 18, 9 mahi-mahi, 2 yellowfin tuna, 2 marlin.

Dec 19, 3 marlin, 11 mahi-mahi, 4 red snapper, 3 yellowfin tuna.

Dec 20, 9 mahi-mahi, 3 yellowfin tuna, 1 marlin.

Dec 21, 6 mahi-mahi, 3 yellowfin tuna, 3 marlin, 1 striped marlin.

Dec 23, 3 mahi-mahi, 5 yellowfin tuna, 1 marlin.

Dec 25, 5 mahi-mahi, 2 black marlin, 1 sailfish & 3 roosterfish.

Dec 26, 6 mahi-mahi, 2 blue marlin, 1 striped marlin & 2 sailfish

Dec 27, 4 sailfish, 5 mahi-mahi, 6 marlin.

Dec 28, 6 sailfish, 3 marlin.

Dec 29, 6 mahi-mahi, 2 yellowfin tuna, 2 marlin, 2 sailfish.

Dec 30, 11 sailfish, 4 marlin, 18 mahi-mahi.

Dec 31, 5 sailfish.

Quepos, Marina Pez Vela.

Dec 16, 1 marlin, 3 sailfish, 2 mahi-mahi, 9 yellowfin tuna.

Dec 17, 2 sailfish, 4 yellowfin tuna.

Dec 20, 5 yellowfin tuna, 1 sailfish, 2 mahi-mahi, 1 marlin.

Dec 21, 1 snook, 4 sailfish, 1 marlin.

Dec 22, 3 mahi-mahi, 4 sailfish, 3 yellowfin tuna.

Dec 23, 1 snook, 2 bonitos, 1 roosterfish, 1 marlin, 1 sailfish.

Dec 24, 2 mahi-mahi, 2 marlin, 4 yellowfin tuna.

Dec 25, 3 marlin, 1 yellowfin tuna, 2 sailfish.

Dec 26, 1 blue marlin & 3 roosterfish.

Dec 27, 1 marlin, 8 sailfish, 5 mahi-mahi, 1 tuna.

Dec 28, 2 yellowfin tuna, 1 sailfish, 1 roosterfish.

Dec 29, 1 yellowfin tuna, 6 sailfish, 1 mahi-mahi, 1 roosterfish, 1 red snapper, 1 needlefish.

Dec 30, 3 roosterfish, 6 mahi-mahi, 3 marlin, 2 sailfish.

Dec 31, 2 blue marlin, 9 sailfish, 5 mahi-mahi, 1 jack crevale, 5 roosterfish.

Guanacaste.

Dec 19, 1 mahi mahi.

Dec 20, 1 sailfish, 1 blue marlin, 2 mahi mahi.

Dec 27, 1 mahi-mahi.

Dec 31, 2 mackerel, 2 jack, 1 red snapper.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply