July 15, 2018

Jaco & Los Suenos fishing reports.

Jul 02, 1 blue marlin, 3 sailfish, 5 mahi mahi, 11 yellowfin tuna.

Jul 03, 4 sailfish, 16 mahi mahi.

Jul 05, 2 sailfish, 3 mahi, 8 yellowfin tuna, 9 grouper.

Jul 06, 1 blue marlin, 5 sailfish, 10 mahi mahi, 8 yellowfin tuna.

Jul 07, 2 blue marlin, 1 sailfish, 9 mahi mahi.

Jul 08, 1 blue marlin, 6 sailfish, 2 mahi mahi.

Jul 11, 1 sailfish, 5 mahi mahi, 3 red snapper.

Jul 13, 1 sailfish, 5 mahi mahi, 18 yellowfin tuna, 5 red snapper.

Jul 15, 1 sailfish, 26 mahi mahi, 7 yellowfin tuna, 2 grouper.

Quepos, Marina Pez Vela.

Jul 02,  2 sailfish, 5 mahi mahi.

Jul 03, 6 mahi mahi, 2 yellowfin tuna.

Jul 04, 7 mahi mahi, 2 wahoo.

Jul 05, 7 sailfish, 6mahi, 4 yellowfin tuna.

Jul 06, 3 sailfish, 14 mahi mahi.

Jul 07, 10 mahi mahi, 1 blue marlin, 3 sailfish.

Jul 09, 2 yellowfin tuna, 3 wahoo, 24 mahi mahi, 2 sailfish.

Jul 10, 4 mahi mahi, 2 yellowfin tuna.

Jul 11, 6 mahi mahi, 2 yellowfin tuna,.

Jul 12, 3 rooster-fish, 10 mahi mahi.

Jul 14, 1 sailfish, 3 mahi mahi, 2 yellowfin tuna.

Guanacaste.

Jul 04, 7 mahi mahi.

Jul 05, 2 sailfish, 6 mahi mahi, 1 cubera snapper.

Jul 06, 3 sailfish, 5 red snapper.

Jul 08, 1 blue marlin, 2 sailfish, 5 rooster-fish.

Jul 10, 2 sailfish, 3 mahi mahi, 1 rooster-fish

Jul 11, 2 sailfish, 5 mahi mahi, 3 red snapper.

Jul 12, 4 sailfish, 3 mahi mahi.

 

 

 

 

Leave a Reply